Sosyalist ittifak

taksim-miting-bw-crAKP ve MHP kendileri için zorunlu bir iş yaptılar: “Seçim İttifakı Yasası”

Türkiye sosyalist solu için “güzel bir iş” sayılmalı.

“Sosyalist İttifak” kurmak için bugünden işe başlanmalı.

HDP “Sosyalist İttifak’ın ekseni olabilir, olmalıdır.

Ancak HDP bugün çok “KÖTÜ” bir yerde duruyor, CHP’nin kuyruğunda...

Elbette “algı” olarak, ama algı somut olanın en gerçekçi kavranışıdır.

Derhal buradan çıkılmalı, “bağımsızlaşılmalı”, “SOSYALİST İTTİFAK” için kollar sıvanmalıdır.

ÖDP var, EMEP var, HDP var, HTKP var…

Bu dört partinin, baskın bir seçimi de hesaba katan çabuklukla  hareket etmesi,

“Sosyalist İttifak” ilan etmesi  ciddi bir etki yaratacaktır.

Bu dört partinin hazırlayacakları “SOSYALİST BEYANNAME

Atıl durumdaki sol siyasi dinamikler için uyarıcı olabilecektir.

Bütün dikkatler “seçim ittifakları” üzerine toplanmışken; Türkiye sosyalist solu

tarih sahnesine çıkabilecektir.

Bunu başarmanın engeli kimdir, görelim hele!