Polemik

Seçmen
H. Hayri Ilgaz

Anma

İlan
Yalçın Yusufoğlu (1942-2019)

Yeni Demirperde oluşmaktadır

churchill-ironcurtainspeech-cr1980’den önceki ve sonraki dünya;

Öncesi üretken sermaye egemenliği, sonrası mali sermaye egemenliği.

1990 öncesi ve sonrası,

Öncesi Demirperde’nin sökülmesi, sonrası Doğu’ya kaydırılması.

Ve bugün: Demirperde’nin yeniden… (Çekoslovakya’nın Batı sınırına kadar),

Batı’ya kaydırılması kaçınılmaz sayılmaktadır.

***

Demirperde’nin mekânsal hareketliliğin bir sebebi var; üretimin mekân değiştirmesi;

70’lerde, tekstil ve mikro elektronik sanayileri Asya’ya kaydı.

Batı için anlamı üretimin ülke dışında tamamlanmasıdır.

Üretim sürecinin parçalara ayrılabilmesi lojistik, haberleşme ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeyle mümkün olmuştur. “Mümkün olan” işleyerek mutlaklaşmıştır.

Üretimin mekânsal değişimi “bilgi”yi de sürükler ve sürüklemiştir. (1)

Üretimde işgücü yoğun aşamalarla bilgi yoğun aşamalar Doğu’da (Asya) bütünleşmiştir.

Bu yer değiştirme dünya çapında yeni bir işbölümü yaratmıştır. Genel savaş yaratmaması,

uluslararasında entegre üretim süreci olmasıyladır. (2)  

***

Üç noktaya dikkat çekilmeli:

a) Avrasya+Çin+Hindistan+GüneyAfrika+Brezilya ekonomileri bloklaşmaktadır.

b) Avrupa’nın en üretken ekonomisi Almanya, yüzünü Avrasya ve Çin’e çevirmektedir.

c) İngiltere, AB’den kaçarak yerini kendi tarihinde aramayı seçmiştir.

Vakit çok geçtir. Tarihi sıçramalar “büyük göçlerle” açıklanır. Son büyük göç başlamıştır, yaklaşık 50 yıl süreceği hesaplanıyor, durdurulması ancak “genel savaş” ile mümkündür.

***

Türkiye “yerini” arıyormuş…

Yeri, kim boğazından tutup eline geçirirse, orasıdır.

Erdoğan’ın Batı’ya (ve ABD’ye) esip gürlemesine bakarak derin siyasi tahlillere girişmek, çocukluktur. Bunlar son tahlilde, hamamdaki türkülerdir.

Sonuç mu?

Türkiye’yi bölmeden bölüşecekler!

***

Burdan bize ne çıkar?

“Ne çıkarsa bahtımıza” veya,

Tümünün canı cehenneme…

Sol için güç ile gerçeklik arasındaki mesafe,

tarihin hiçbir döneminde bu kadar açık olmamıştı.

“15 kişi” olduğumuz zamanda bile…

Kaynakça:
(1) Fröbel, F., Heinrichs, J., Kreye, 0. (1977) Uluslararası İşbölümü ve Serbest Bölgeler, İstanbul: Belge Yayınları.
(2) Novy, A., Parnreiter, C., Fischer, K. (1999) Globalisierung und Peripherie (Globalleşme ve Çevre),  HSK 14: Globalisierung und Peripherie, Frankfurt am Main: Brandes und Apsel, Wien: Südwind.