Siyaseti öğrenmeliyiz

istanbulabakis-bw-crYerel seçimlere bir yıl kaldı. AKP harıl harıl çalışıyor. CHP de boş durmuyor.

HDP ortada yok. Olmalı, ama nasıl?

İstanbul yerel seçimleri çok önemli, AKP hegemonyasının kırılma noktası. HDP’nin 2014 yerel seçiminde yüzde 4.8 oyu var. Aday’ın yarattığı antipati olmasaydı daha yüksek; % 7-8 olabilecekti. Bu oy oranı İstanbul Belediye seçimlerini HDP’nin kazanmasına yetmez ama AKP veya CHP’ye kaybettirebilir olması nedeniyle büyük önem taşır. Bu bir siyasi güçtür. HDP bu gücünü Türkiye solu ile birleştirip kullanabilirse, hem AKP’ye, hem de CHP’ye, İstanbul Belediyesini kazandırma yahut kaybettirme pozisyonunu ele geçirir.

Ne var ki, HDP bugünkü yapısı ile bunu başaramaz. Bunun nedeni besbellidir. Bu durumda atılacak ilk taktik adım HDP İstanbul İl Teşkilatı’nın HDP merkezinden “kopması”,  “ideolojik ve politik bağımsızlığını” –örgütsel değil– açıklamasıdır. Bu öneriyi HDP’nin anlıyacağından emin değilim ama , örgütlenmede “yerel örgütlerin özerkliği” konusunu en iyi bilen, komünistlerdir, Türkiye solcularıdır, onlar anlayacaktır.

Buraya kadar gelebilirsek gerisi kolay: Birleştirilecek güçler HDP + Türkiye solu + Gezi potansiyeli olacaktır. Bu bileşim CHP tabanından da önemli bir sempatiyi kendine çekebilecektir.

Buraya da geldikse, sonraki adım şu olacaktır: AKP ve CHP’nin İstanbul’daki siyasi yapıları birer “legal mafya” örgütlenmesine dönüşmüşlerdir. Bu nedenle, bu partilerden birine veya ötekine seçim kaybettirmek İstanbul halkına kazandırmak demektir. Bundan kuşku duymamak gerekir.

Nihayet geldik ittifaklar meselesine: Siyasette hiç kullanmaz olduk, “sınıf mantığı” ve “sınıf çıkarı” diye bir şey vardı, İstanbul belediye seçiminde hatırlanması yararlı olacaktır. İstanbul’da geliri yüksek, tuzu kuru kesimlerin oyunu CHP, geçimlik ekonomi içinde ayakta kalmaya çalışan milyonların oyunu ise AKP alıyor. İstanbul belediyesi seçimine “sınıfsal çıkar” yönünden bakabilen bir siyaset, AKP veya CHP’den hangisinin tabanına daha yakındır? Bu soruya kıvırtmadan verilecek yanıt, ortaya konulacak HDP Yerel Seçim Programının iskeletini belirlemeye kâfi gelecektir.

Buraya kadar anlaşabildikse, konu geliyor hedef belirlemeye: İstanbul’un en az iki ilçesinde belediye seçimini HDP kazanmalıdır. Bu ilçeler, Beyoğlu ve Ataşehir neden olmasın?

Not: Yapılacak seçim ittifakı CHP ile olacaksa, buna hiçbir solcu itiraz etmeyecektir. Türkiye solunun “problemli” olan yanı budur. İttifak AKP ile yapılırsa buna solun belki de tümü itiraz edecektir. Solun “problemli” olan bir diğer yanı da budur. “Sınıfsal çıkar” meselesi yani!... Lula’nın Rio seçimlerini kazandığı ittifakta sağ partiler de vardı. Teodorakis Atina belediye başkanlığını Komünist Parti’nin Sosyal Demokrat Parti’yi redderek sağcı Yeni Demokrasi Partisi ile ittifakı sayesinde kazanmıştı.

Siyaset her gün öğrendiğimiz bir şeydir.