Kürt meselesini TÜSİAD çözer

ypg-us-bw-crABD, Suriyeli Kürtlerin ordusu YPG’yi –Türkiye bağırsa ve çağırsa da– ağır silahlandırdı.

Rakka, IŞİD işgalinden YPG ile kurtarılacak ve Araplara bırakılacak.

Hiç fena değil ama AKP Hükümeti, sıranın Türkiye Kürtlerine gelmesinden ve Türkiye’nin bölünmesinden korkuyor.

Hükümet endişe etmekte haksız değil.

Gelişme o noktaya gidiyor.

Peki, TÜSİAD niye susuyor?

Rahmetli Sakıp Sabancı Kürt meselesiyle yakından ilgilenirdi.

Koç Holding de pazarı bölünmesin diye Kürt meselesine duyarlı idi.

Şimdiki TÜSİAD ilgisiz. Türkiye bölünürse sorumlusu TÜSİAD olacaktır.

Konuyu ele  almalıdır.

Bir Kürt projesi yapmalıdır.

Ne kadar yatırım yapacak, bölgede verimliliği ne kadar artıracak,

Ve “Türkiye ekonomisine” ne katacak, bunu hesaplamalı ve açıklamalıdır.

Kürtlerle siyasi pazarlığı da TÜSİAD üstlenmelidir.

Buna karşı çıkacak siyasi parti olmayacaktır.

Çünkü, “memleketin bekası”ndan gayrısı teferruattır.

Şu mesele bir an önce çözülsün ve demokrasiye geçilsin.

TÜSİAD, AKP hükümetini, CHP’yi ve MHP’yi cesaretlendirsin.

Geç kalınırsa evdeki bulgurdan da olabiliriz.

Çünkü süreç yönetilebilir olmaktan çıktı çıkacaktır.

Savaşa doğru gidilmektedir.

Koç Holding’in ürettiği silahları sonra, başka yerde, başka bir vesile ile

Test etme imkânını nasıl olsa buluruz.

TÜSİAD’ın işe el atacağından umutluyuz.

Bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz.