“Soykırım” deme yarışı

ermeni-yetimcocuklar-crOsmanlı Ermeni Olayı nedir?

Karşılıklı çatışmadır, tehcirdir, kitlesel katliamdır, soykırımdır vs…

Bunların her biri farklı şeydir,

Soykırım ise bambaşkadır.

Türkiye’de Osmanlı Ermeni Olayı’na “soykırım” deme yarışı var,

daha çok da solcularda…

Sakıncası mı var?

Var.

Hukuken soykırım denmemişse,

siyaseten soykırım denilince,

Soykırım kavramı ucuzlamış oluyor.

Hukuken adı konulmuş tek soykırım var;

NAZİ’lerin yaptığı Yahudi Soykırımı

Siyasi bir olay değildir.

İnsanın hastalanması, insanlığın hasta yatağına düşmesidir.

Hatta o kadar ki, “Alman hastalığı” bile denilmiştir.

Gen meselesine kadar gidilmiştir.

NAZİ diyorsunuz ya bugünkü Alman’a,

Utancından intihar edesi geliyor.

“Türk, Ermeni’ye soykırım uygulamıştır” diyorsun ya.

Ben burada utanıyorum…

Sen utanmıyor musun?

Osmanlı Ermeni Olayı’nın hukuken adının konması için

siyasi çalışmalar yapmak elbette gereklidir;

ama konuyu ucuzlatmamak şartıyla…