“Hayır!”a devam ama…

referandum-protesto-bw-crReferandum’dan %49 Hayır çıktı.

Güzel.

Türkiye solu topyekûn Hayır dedi.

Bu da güzel.

Evetçiler bu iş bitti, “atı alan Üsküdar'ı geçti” dediler.

Doğrudur.

Hayırcılar ise “Hayır’a devam” deme niyetindeler.

Bu da doğrudur.

Hayır’a devam hesabı %49’a dayanıyor.

Bunun üzerine “güçlü bir demokratik mücadele inşa edilebilir” varsayımına bağlanıyor.

Hemen söyleyelim:

%51’den diktatorya çıkar, faşizm çıkar, ama %49’dan hiçbir şey çıkmaz.

Çünkü %49 çürük!

Somuta gelelim:

CHP+HDP+“Diğer sol”+”Diğer sağ” %49 ediyor ama;

CHP+HDP hiçbir şey etmiyor.

Oysa “Hayır’a devam”, şimdilik ve büyük oranda bu toplama dayanıyor.

CHP+HDP toplamı sıfırdır.

CHP, muhtemel siyasal sistemdeki yeri daralacağı için Hayır dedi.

Hayır’a devam ederse, bu yerini korumak ve genişletmek için devam edecek.

HDP’nin ise misyonu ve işi başka.

CHP, HDP’den kaçıyor, kaçmaya devam edecek.

HDP, “Hayır’a devam” için CHP’nin peşinden mi koşacak?

Bu likidasyon olur.

HDP yerini berkitmeli.

Gelirse, CHP HDP’ye gelmeli.

Ancak o zaman, “Hayır’a devam” için anlamlı bir toplam çıkar ortaya.

“Diğer sol!”…

Bu sol, –önce ve acilen– “ben buradayım” dediği bir adrese kavuşmalı.

HDP gidip onu orda bulmalı: İşte ilk etkin toplam buradan çıkacak.

CHP –önce ve acilen– “bu kafayı” değiştirecek.

Değiştiremezse ufalıp gidecek.

HDP+Türkiye solu CHP’ye, ondan mümkün olduğu kadar uzak durarak;

büyük önem vermelidir.