TÜSİAD nedir?

buyuk-sanayi-bwTÜSİAD “laik, demokratik, Avrupacı, aydınlanmacı ve cumhuriyetçi cephe”de sayılıyor.

Türkiye’de böyle bir cephe mi var?

AKP iktidarının MÜSİAD’ı tuttuğu, TÜSİAD’ı karşısına aldığı ve tehdit ettiği gibi,

“sol yorumlar” okuyoruz.

AKP aklını mı yedi?

Türkiye’de TÜSİAD’dan başka ekonomik güç mü var!

Türkiye’nin en modern 5 bin kapitalist işletmesi TÜSİAD’çılarındır.

TÜSİAD’çıların şirketleri özel kesimin ürettiği “Millî Gelir”in yarısını üretirler.

Dış ticaretin %88’ini (enerji ithalatı hariç) TÜSİAD’çılar gerçekleştirir.

Kayıtlı kentsel istihdamın %50’si TÜSİAD’çıların şirketlerinde çalışır.

Toplam ihracatta payı %3.2 olan Yüksek Teknolojili Üretim’in tamamı TÜSİAD’çıların üretimidir.

Türkiye’de kurumlar vergisinin % 80’den fazlası TÜSİAD’çılardan tahsil edilir.

Mevcut yerli askerî endüstrinin tamamı devlet-TÜSİAD’çılar ortaklığıdır.

Finansal sermayenin özel kesime ait olanı bütünüyle TÜSİAD’çıların elindedir.

Demokratik hak ve özgürlüklerin, bilhassa bunlardan “İŞÇİ”leri ilgilendirenlerin tamamı TÜSİAD’çıları rahatsız eder.

Toplumun tamamını ilgilendiren demokratik hak ve özgürlükler ise TÜSİAD’çıların
hiç ilgilenmediği konular arasındadır.

Sermaye’nin “millî”si günümüzde hiç yoktur, MÜSİAD, TUSKON, ASKON, TÜMSİAD
vb. iş adamı örgütlerinin “millî” ve “gayri millî” gibi konularla, göstermelik de olsa ilgilendiğine rastlanmamıştır. Bunlar, TÜSİAD’tan geriye kalan döküntü sömürü alanlarında birbirleriyle yarışan, geçmişin bezirgânı, günümüzün aç gözlü küçük kapitalistleridir.

AKP’nin bunları içermesi veya dışlaması herhangi bir ekonomik sonuç yaratmaz; siyasal sonuç hiç yaratmaz.

Bu küçük kapitalistlere “islamcı”, “anadolucu” gibi yakıştırmalar kasaba kıraathanelerinde
geçerli, içi boş laflardır.

Son yıllarda “Bu adamlar”ın (bir ara) ihracatta %20 gibi bir paya eriştikleri görülmüştür. Fakat o yıllara dikkatle bakın, ihracatın ekonomik büyümeye katkısının negatif olduğunu göreceksiniz. (Bunların ne ihraç ettikleri buradan anlaşılır. Türkiye ihracatının %90’ı “sanayi” uğraklıdır; %80’ini 30 büyük firma, %20’sini de 60 bin küçük firma gerçekleştiriyor. Bu küçük firmalar “ihracatçı” belgesi iptal olmasın diye yılbaşı yaklaştığında, birbirlerinden “bana da üç beş kuruşluk ihracat göster” diye ricacı olurlar. Tam bir mezbeleliktir burası.)

Parantezi uzatmadım.

Şu, varsayılan “AKP-TÜSİAD çatışması!”nı bir görelim hele…

Gerekirse uzatırız.