Amerika’yı destekleyelim

iran-rusya-turkiye-bw-cr“Ulusal çıkar!”

Yoktur böyle bir şey.

Fakat binde bir de olsa başka milletlerden yansıyarak gelir üstümüze;

fakat dışarıdan geldiği için “ulusallığını” farkedemeyiz.

Şu sıra “ulusal çıkarımız!” Suriye’den geliyor.

Arapların, Kürtlerin sırtından.

İran-Türkiye-Rusya… Suriye’de anlaştı.

Putin- Erdoğan siyaseti –al gülüm ver gülüm– örtüştü.

Türkiye’nin “ulusal” çıkarına aykırıdır bu.

Önce IŞİD’in cephe gerisindeki Sünni Arapları,

arkasından Suriye Kürtlerini ezecekler.

ABD buna karşı.

Bu kadarı yeter.

Suriye’de bugün bağlamında Türkiye’nin “ulusal çıkarı” ABD’nin yanındadır.

Varsa ve kim ise “ulusal çıkar”ın savunucusu,

ABD’yi desteklemelidir.

Türkiye, elinde olmayarak Rusya’nın kucağına düştü.

Bu nedenle Erdoğan siyaseti desteklenmemelidir.