Aritmetik sol proje

gezi-afisler-bw-crTürkiye’de solun güncel siyaset sorusu şu:

AKP iktidardan gönderilebilir mi?

Nasıl gönderilir?

Kim gönderir?...

Net cevap yok.

Temenni düzeyinde görüşler var.

Temennileri “tahmin” düzeyine getirmeli.

Deneyelim:

Türkiye’nin son 70 yıllık çok partili rejim tarihi bir fikir verebilir.

Sağ (merkez) partileri iktidardan halk gönderemez.

Sebep, İdris Küçükömer’in dediğidir.

Halk merkez sağ iktidarları sevmiştir.

Sevmesi sebepsiz değildir.

Sol ise bu sebepleri görmezden gelmiştir.

Merkez sağ iktidarları Türkiye’de ordu gönderir.

Bunu, darbeler veya muhtıralarla yapar.

Darbe ve muhtıraların arkasında NATO,

Ayrıca son ikisinde TÜSİAD vardır.

Türkiye’de sol merkez sağ iktidarları düşürmeyi

hiç başaramadı.

Ancak Ordu, NATO ve TÜSİAD, sol mücadelenin

yorduğu iktidarları düşürebildi.

Türkiye’de solun tek iktidar başarısı Bülent Ecevit iledir.

Bülent Ecevit’in toplumsal projesi ise,

Venezuelalı Chavez’inki gibiydi.

Ancak onun “kadar” olamadı.

Çünkü Chavez’in arkasında Bolivar, önünde de Castro vardı...

Ecevit’in önü ve arkası ce-he-pe’den ibaretti.

AKP, Merkez Sağ bir iktidardır.

Yerine göre Milliyetçi, yerine göre İslamcı olması yanıltıcı olmamalı.

Türkiye “bu toplum ve bu devlettir” zaten.

Somut durum bu ise, somut tahlil şu olmalı:

Türkiye’de baskın olan “tahayyül solu”dur.

Bu, kendini “toplumsal proje” ile bağlamak demektir.

“Şöyle bir toplum, böyle bir toplum…..”

Bundan çıkılmalı.

Solun somut bir “Siyasi Proje”si olmalı.

Solu hayalcilikten veya marjinalliği kabullenmekten bu kurtarır.

Siyasal proje akademiden çıkmaz; siyasi hayatın içinden çıkar.

“Cebirsel” değil, “aritmetik” olur siyasi projeler.

Bir de böyle düşünelim.