Para savaşı

tuskon-bw15 Temmuz ne idi? Tehlike geçti mi, geçmediyse niçin? ABD ve AB bunun bir askerî darbe olduğuna bir türlü ikna edilemiyor, neden?  Biz hepten “Fetullah Darbesi” olduğuna inandırıldık, hepten aptal mıyız, ne?

Görünen şu: Devlette İslamcı bir kesim, diğer İslamcı bir kesime saldırdı.

Her iki İslamcı kesim AKP’nin içindeydi.

Ama devlet İslam devleti değil, olan da bir saray darbesine benzemiyor.

O halde ne?

Saldıran da, saldırıyı savuşturan da siyaseten AKP’nin içinde.

AKP’nin bir kanadı diğerine saldırmış olmasın?

Bunlar doğru sorular ama  cevapları “ekonomik”tir.

Ekonomik paylaşımda sorun çıkmıştır.

Saldırıya uğrayan; MÜSİAD ve bir kısım TÜSİAD idi.

Saldıran ise TUSKON ve bir kısım TÜSİAD idi.

Birllikte 13 yıl  iyi para kazandılar.

Sonra ve kaçınılmaz; kamudan sebeplenme yarışında kavgaya tutuştular.

TUSKON ve bir kısım TÜSİAD cephesi, MÜSİAD ve bir kısım TÜSİAD cephesine saldırdı ve yenildi.

Kavga’nın sebebi PARA idi.

Para çoktu. 300 milyar dolar civarındaydı.

Kimdir TUSKON?

Kökü İŞHAD’dır.

Erbakancı –sonra AKP’ci– MÜSİAD’dan farkı, kökünün içeride, gözünün dışarıda olmasıdır.

Kayseri eksenlidir.

AKP içindeki büyük kozları Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Bülent Arınç’tı.

MÜSİAD’ın 11 bin üyeli ve 50 bin şirketli* gücüne karşılık TUSKON’un 55 bin üyeli ve 140 bin şirketli** gücü vardı.

TUSKON kuruluş iddiasını şuna dayandırmıştı: “ABD ve AB’li orta boy şirketler girmekte zorlandıkları

Avrasya ve Afrika’daki İslam pazarlarına benimle ortaklıklar kurup kolayca girebilirlerdi.

Bu pazarlarda ÇİN hakimiyet kurmakta idi, bunun önü kesilirdi. Birlikte kazanırdık.”

Bu hesap tuttu.

Bilhassa Afrika’da, A. Gül’ün de C.Başkanı olarak destekleriyle çok çok iyi kazandılar.

2008-2011 döneminde AB’ye ihracatımız 70 milyar dolardan 50 milyar dolara düşerken, Afrika ihracatımız 5 milyar dolardan 35 milyar dolara TUSKON sayesinde çıktı.

TUSKON’un başkanı Rıza Nur Meral’dir.

Uzan’ları yokeden Motorola’nın Türkiye mümessilidir.

Türk-ABD iş adamları cemiyetinin başkanıdır.

Türki Amerikan Birliği (TAA)’nın ikinci başkanıdır.

ABD’ye kaçmıştır.

TUSKON ve bir kısım TÜSİAD’ın tasfiyesi, ordu ve yargıdaki tasfiye kadar kolay olmayacaktır.

150 milyar dolarlık servetin “el değiştirmesi” sözkonusudur.

Bu nedenle “darbe tehlikesi” ve OHAL sürecektir ki, 140 bin şirketin işi bitirilsin.

Bu arada biz de “demokrasi nöbeti”ne devam ederiz.

* Sabah, 30 Mayıs 2016.
** Hürriyet, 27 Ocak 2014.