Din ve sol

baris-iftari-bw-crRamazan’da HDP’li ve HDK’lı ateistler, “Barış sofrası!” adıyla “İftar yemeği” düzenlediler. Bunu geçen yıl da yapmışlardı. Bu tuhaf alışkanlığı, İhsan Eliaçık’ın başlattığı “Müslüman Sol” hareketten devraldılar, sürdürüyorlar.

Sol ateisttir, dini ritüelleri asla kullanmaz. Sol “Dindar” insana değil ama “Din”e düşmandır. Yapılanı, “siyasette olur böyle şeyler” diyerek geçiştirmek de olmaz, çünkü o zaman, ayıplanası bir oportünizme düşülmüş olur. Ateist bir hareketin “dinden yararlanmak” gibi bir sahteciliğe başvurması diye bakılır yapılana. Bu da yapanın kendine haksızlığıdır! İhsan Eliaçık ve hareketinin mensupları “Barış iftarı” yaparsa bunda bir sakınca elbette yoktur. Çünkü onun samimiyetinden şüphe edilmez. “Dindardır”, yakıştırılır. Bu tür dindar hareketlerle ateist sol hareketler amaç ve eylem birliği için yanyana gelebilirler.

Ama siyasette dini motiflerin kullanılmasını kesin olarak reddederler.

Solun din ile ilişkisinde komünist ilke Türkiye solunda yeterince netleşmemiş ve yerleşmemiş olduğu, ayrıca sol “%99’u müslüman Türkiye” basıncı altında olduğu için bu tür siyasi yanlışlara düşülmektedir. Türkiye solu din ve dine karşı tavır konusunda kendini derinleştirmemiştir. Salt “ateist” tavrın ve “dine pirim veren” tavrın her ikisinin de burjuva olduğu gözden kaçırılmıştır ama ikisi birden benimsenmiştir. Türkiye solunda İslam dinine karşı ateist tavır, tıpkı Kemalistlerde olduğu gibi, Voltercidir, himayeci (hoşgören, aldırmayan) tavır ise Goetheci. Voltaire İslam’da “yalan”dan ve “savaş”tan başka hiçbir şey görmez iken, Goethe İslam’da, en azından insan aklını Avrupa’dan bin yıl önce Spinoza’ya kadar sıçrattığını görür. Türkiye solunda yaygın olan, dine karşı bu iki farklı burjuva tavrın birini seçmek biçimindedir.

Solun bu konuda yapması gereken, “ateist olmanın” da ilerisine geçmektir. Bu da “Marksist” olmak demektir. Bildiğimiz gibi Marks “ateizm geçici bir kavramdır” der. Bundan, din ve dini kurumlar ile mücadelede çağında ateizmin işlevli olabileceğini anlarız. Halen bu çağdayız, o zaman sol ateist kalmalı. Din yeryüzünden insan kafasından silinip gittiği zaman ateizm de gereksiz olacaktır.

Ateizm’den daha ileriye gidemiyoruz diye “geri” mi gidiyoruz yoksa!