Çete-i Nisvan Beyannamesi

Aşağıda okuyacağınız talepler Kadın Yolu Dergisi’nin 6 Ağustos 1925 tarihli nüshasının içinde bir müzayedede tesadüfen bulunan bir risaleden alınmıştır. Kendisine “Kadın Çetesi” adını veren bu nelkegrubun 1925 yılında dile getirdiği görüşler 90 yıl sonraki Türkiye için bile ne kadar ileri değil mi?

  • Zevcelik ve validelik tabiatin emri ve mukaddes vazife değildir.
  • Mecburiyet-i askeriye kaldırılmalı, evlatlar vatana hibe edilmemelidir.
  • Ahlâki ve milli iman kadının hürriyetine değil, içtimai muvazene için vasıta haline getirilmesine muavenet eder.
  • Irki milliyetçilik vatanperverlik değildir.
  • Tek fırkalı nizamda siyasi haklar Meclise girme ve rey verme hakkıyla elde edilemez.

Maarif, vatan ve milletten ziyade, şahsi hürriyet ve iradeye katkıda bulunmalıdır.