Türkiye sola sıkıştı ama...

Ortadoğu ayağa kalktı. Ayaklanan kim? Kimine gore “islam”, kimine gore “Arap”... Her işin başı ekonomiktir diyenlere göre yoksulluk ayaklanmıştır. Liberaller ise kitlelerin “demokrasi” için ölümüne savaştıkları görüşündedir. Hangisi doğrudur?

Tek tek her biri doğru olabilir. Ama tümü birden bir doğru etmemektedir. Çünkü olayların, tek tek doğruları nakzeden bir genel doğrusu bulunmaktadır. Arap, İslam, Yoksulluk ve Demokrasi gibi unsurlar bu genel doğru icinde eriyip başkalaşmışlardır.

Genel doğruyu anlayabilmemize hic bir şey açıklamadığı halde sakız gibi kullanılan “domino teorisi” yardımcı olabilir. Tunus Mısır’ı, Mısır Bahreyn, Yemen, Fas, Libya ve diğerlerini etkilemiş göründüğü halde bunların toplamı Türkiye’de tek bir çakıl taşını bile yerinden oynatmadı. Bu ne biçim diyalektiktir! Türkiye Bölge’de olup da bölgeden olmayan tek ülkedir. Seksen yıl boyunca Bölgesi’ne sırtını donmuş bir ülkedir.

Batı sistemine girmiş ve donmuştur. AB üyeliğine girmek icin yırtınıp durmaktadır ama Dante’den bu yana tasarlanmış ne kadar “Avrupa” varsa, onun özündedir. Ayağa kalkan İslam ya da Arap dünyasına ilham kaynağı olabilir miymiş?! İkili sistem dünyasında nezaketen “uç” denilen ama gerçekte “tampon” olan, ikili sistem çökünce havada kalan ve henüz yere düşmemiş haliyle kendine örnek arayan Türkiye, hem kimseye örnek olamaz, hem de olmasın. Bakınız işte, her fırsatta alaya alınan Sudan içindeki petrol milliyetçiliğini kusarak özgürleştirdi ama Türkiye, içindeki Kürtlere dair yüzde yüz haklı yüz yıllık millet milliyetçiliğine bir care bulamadı.

AKP iktidarı, Türkiye’yi, bir gaflet anında ele gecirmiş, TÜSİAD’ı, MÜSİAD’ı, TOBB’u ve yabancı sermayeyi kapsayan bir kapitalist ittifaktır, halkı evirip çevirip sömürmektedir. Toplumun aymazlığından istifade çıkıp gelen bu türden iktidarlar kural olarak “geçici” oldukları halde AKP iktidarı, 9 yıldan sonra bile bir 4 yıl daha “gidici” görünmüyor. Bu durum AKP’nin becerisinden veya başarısından değil, muhalif toplumun beceriksizliğinden kaynaklanıyor. Şartlar Türkiye’yi sola sıkıştırdı ama “gelme ustume!” diyen bir sola sıkıştırdı.

Önümüzde seçim var. İktidarlar genel olarak, düşecekleri seçimden önce muhalefet tarafından düşürülmüş olurlar ama hadi diyelim “burası Türkiye!”

Gerisini kim düşünecekse düşünsün.