Katliamcılığın veraset ve intikali

Son ayların Türkiye politikası gündeminde Dersim Katliamı, Ermeni Soykırımı konusu öne çıktı. Başbakan Cumhuriyet Hükümetinin Dersim Katliamını ikrar etti, Fransa Parlamentosundaki Ermeni Soykırımını inkâr yasası vesilesiyle bütün devlet büyükleri hep bir ağızdan soykırımı inkâr etti. Fransa Devletinin yasa girişimi vesilesiyle Türkiye'de yeni bir şovenizm isterisi estirildi, bu vesileyle Ermeni düşmanlığı üzerinde milli birlik ve beraberlik pekiştirildi, bu milli heyecan kasırgası altında çok sayıda Kürt gazetecisi gözaltına alındı, 35'i tutuklandı, askeri operasyonlar var hızıyla sürdü. Çok sayıda gerilla öldürüldü.

Dersim ve Ermeni katliamı tartışmalarına bir de K. Maraş katliamının 33. Yıldönümü anmalarını eklemek gerekir. Zira kolluk kuvvetleri anmalara ve protesto eden Alevi-Bektaşi Federasyonu mensuplarına müdahale etti, katliamın protesto edilmesine izin vermedi.

Daha önemlisi K. Maraş olaylarının hemen sonrasında istifa eden CHP'li İçişleri Bakanı ve eski Sıkıyönetim Komutanlarından İrfan Özaydınlı'nın yerine bakanlığa atanan Hasan Fehmi Güneş, Balçiçek İlter'e verdiği mülakatta K. Maraş olaylarında MİT'in belirleyici bir rolü olduğunu açık açık ve kesin bir dille belirtti.

Bu üç olay arasındaki müşterek ve hakim unsur Ermeni, Kürt ve Alevi katliamlarında devletin rolüdür.

Siz ne kadar bağırırsanız bağırın, 1514'te I. Selimle başlayan kitlesel Türkmen katliamlarının ulus devlete giden süreçte II. Abdülhamid'le Ermeni katliamlarıyla devam ettiği, İttihat ve Terakki devrinde Rum ve Ermeni toplu katliamları yapıldığı, Cumhuriyet'te Kürtleri tenkil harekâtları, Trakya Yahudi tehciri, sonra Dersim katliamı, Amele Taburları, Varlık Vergisi, 6-7 Eylül pogromu, 1964 Rum tehciri, 1978-79 K. Maraş, Sivas, Çorum katliamları, 1993 Sivas Madımak kıyımı… bunların hepsi bir bütündür.

Bu ayıplar temizlenmeden –ikrar edilip özür dilenmeden– sizler de bütün o suçları işleyenlerin varisisiniz. İnsan gruplarının topluluk hakları ve talepleri karşısında tek yönteminiz şiddettir, tenkildir, susturmaktır, katliamdır.