Darbe

Mısır'da darbe Morsi ve İhvan'a karşı yapıldı diyorlar, ama doğru değil.

Tahrir hedef alındı.

Yani hedef, orada boy vermeye başlayan Mısır'ın geleceği idi. Bizim AKP'li kodamanlar, başta Tayyip Erdoğan, bunu hemen gördüler ve ABD işbirlikçilerinin şahı Hüsnü Mübarek'in ordusunu mahkûm etmek için DEĞİL, Mısır'da gerici bir İslam kapitalizminin bir an önce önünün açılması niyeti ve hevesi ile ilk andan itibaren dünyayı velveleye verdiler.

Mısır halkının, yalnız onun değil, tüm Maşrık'ın geleceği Tahrir'de filizleniyor. Özgürlüğün, sömürü ve tahakkümle gelişip azan küresel statükoya itirazın ve dünyada hakkâniyeti hâkim kılma iradesinin orta ve uzun vaade stratejik (isterseniz ütopik deyin) perspektifi ardına Giza'nın ve Delta'nın on milyonlarını yığmaya aday olan yer Tahrir meydanıdır. Tahrir'in yolunu kesmek, onu geri bastırmak için böyle bir operasyona başvuruldu. Küresel tahakküm statükosuna, sosyal ve siyasi arkaik iddialarla öne çıkmaya hevesli bir kitle tabanı oluşturma maksadıyla sapına kadar ABD ve İsrail işbirlikçisi ordu darbe yaptı. Suç ortakları İhvan'ın bilinen ve bilinmeyen reisleridir.

Morsi Tahrir'den yükselen irade ile zaten devre dışı kılınmıştı. Tahrir'i devre dışı kılma maksadı gütmeyen bir darbeye ve ardından gelen katliamlara kimler ihtiyaç duydular? Şunun şurasında daha birkaç hafta önce canları bahasına Morsi'nin geri gelmesi için Adeviye'yi dolduran kitlenin sözcülerinin, bu günlerde, “Bizim oylarımızla gelen Morsi'nin darbeyle gönderilmesine asla izin vermeyiz!” demekten vazgeçip yeni serbest seçimlere gidilmesine razı gelmiş olmaları nedendir? Bir nokta da şu: Morsi, kendi tayin ettiği, dini bütün olduğu söylenen Sisi'nin kolpasına kurban gitti. Başta kalsaydı, kendisine karşı 25 milyon imza toplayan Tahrir'den kurtulmak için hangi ordu ile iş görecekti? Hüsnü Mübarek'in ordusuna ne içün ve nasıl o kadar güveniyordu?

Tayyip Erdoğan'ın küresel soyguna ve NATO tahakkümüne hizmet yolunda kendi kariyerine yeni boyutlar katma telâşıyla dünyayı sıcağı sıcağına Mısır'a müdahaleye çağırmış olması neyin ne olduğunun ve ne için olduğunun en muhkem kanıtı.

Adeviye'nin ne gibi bir özgürlük davası var? Hadi diyelim ki var. Ne? Morsi'nin davasının Mısır halkını özgürleştirmek olmadığı bütün bir yıl boyunca her yaptığında ve yapmadığında görüldü. Morsi sözüm ona (kendince) Mısır'ı olduğundan da daha çok ve kesin “İslamlaştırma” peşindeydi. İslamlaşma'dan kasıt bugün de ne ise! Bizde buralarda Tayyip Bey taifesi ne kadar özgürlükçüyse Morsi ve adamları o kadar özgürlükçü. İktidar davasından başka ne gibi bir davanın rüzgârı esiyor Adeviye'de? Söylesinler de öğrenelim.

Adeviye Mısır'ın dünü'dür. Bugünü'nde yeri ABD-İsrail-Ordu ittifakının öngördüğü kadardır, yarınında hiç olmayacak. Suudi'lerin darbeyi öylesine canla başla desteklemeleri Tahrir'den duydukları nefretten ve korkudan değilse nedendir? Suudi despotizmine son verecek rüzgâr Tahrir'den esiyor!

Tahrir'den darbe akşamı yükselen şenlik patırtısı, Hüsnü Mübarek'i biz Morsi gelsin de tek bir yıl içinde yapmaması gereken her şeyi yapıp başımıza firavun kesilsin diye devirmedik diyenlerin tezahüratı idi. Haziran günlerinin Tahriri'ne başka kimler hangi gizliaçık ard niyetler ya da fitne tezgâhlarıyla sızmış/karışmış olursa olsun, Mübarek'i deviren Tahrir'in devrimci, direşken ruhunun, o ruhu kendi emellerı uğruna gaspetmeye kalkanlara meydanı boş bırakmayacağını hep birlikte göreceğiz.

Ordu Tahrir'e saldırdı. Tekrarda beis yok.

Darbe ve ardından olanların, kanlı katliamlar dahil, hepsinin altında Adeviye'yi öne çıkarma, ardındaki kitle desteğini evcilleştirerek yola getirme, bunu yaparken Tahrir'i halk düşmanı ordunun suç ortağı olduğu iftirasıyla lekeleyerek gündemden düşürme niyet ve teşebbüsü yatıyor. Bunu şimdilik kısmen başarmışlardır. Tahrir'de filiz veren “ütopya” yerine dünya İhvan'ın ve havsalası İhvan'dan öteye yetmeyenlerin gürültüsüyle meşgul. İhvan, içinde taşıdığı 85 yıllık müzmin muhalefetin küflenmiş enkazı ve kursaklarda kalmış aç gözlü ihtiraslarla küresel kapitalist dünyanın Ortadoğu merkezine yerleştirilmek isteniyor. Yetmiş yıldır hep aynı rejime biad ederek, Sedat'larla, Mübarek'lerle sembiyoz halinde yaşayıp işini yürüten ve Morsi Tahrir'den milyonların iradesiyle kovulunca da kıyametleri koparıp ülkenın geleceğini gaspetmeye kalkan İhvan'a misyon biçiliyor.

Tahrir, onca yıl Mısır halkının kaderine musallat olmuş Sedat'ların, Mübarek'lerin ordusuna ve bürokrasiye olduğu kadar, fırsatını bulunca Kahire'nin ve Delta'nın izbe kovuklarından tarihe huruç etmeye kalkanlara da itirazın adıdır. Salt bu haliyle dahi bütün Şarki ve Garbi Akdeniz için geleceğin meydanıdır. Mısır, 19.Yüzyıl ortalarına doğru Sultan 2.Mahmut'a ecel terleri döktürmüştü. Bugün yine Mısır, yeniden Osmanlı rüyalarıyla kitleleri büyülemeyi siyaset zannedenlerin ayaklarını suya erdirecek. Tarih tekerrür ediyor. O zamanın İngiliz işbırlikçilerinin yerinde bugün ABD'nin ve İsrail'in taşeronları oturuyor.

Mısır ülkesinin tarih öncesinden kalma bereketle kutsanmış toprağının altını oya oya ilerleyen köstebeği izleyin.