15 Temmuz Vakası

ittihak-terakki-bw-crKılıçdaroğlu “senaryo” dedi, fakat altından kalkamadı. Oysa “Yeni” hiç bir yanı yoktu; Türk devlet klasiği idi. Türkiye’nin siyasi tarihi örnekleri ile doludur. Türkiye’de “başarısız” darbeler başarılı darbelerden her zaman daha başarılı olmuştur.

Örneğin Yakup Cemil olayı…

Enver Paşa’nın adamıdır. Enver Paşa’yı 6 yıl kıdemle öne fırlatmada önemli rolü vardır.

Kendisi ihtiyat binbaşıdır; rütbe istemektedir;

hükümet vermemektedir; Hükümetin başı Talat Paşa’dır.

Yakup Cemil ordu içinde Enver Paşacı subaylardan kendine bir cunta kurmuştur; darbe yapıp hükümeti devirecektir. Talat Paşa bunu haber alır. Yakup Cemil’i ve Enverci cunta üyelerini tutuklattırır. Ardından Kara Kemal’i Enver Paşa’ya gönderirken ona Makyavel’den aktarır: “Her suikast veya hükümet devirme teşebbüsü bir iktidar için hasımlarını temizlemenin ilk şartı ve mükemmel bahanesidir. O halde Yakup Cemil, Sapancalı Hakkı, Hüsrev Sami, Yenibahçeli Nail Bey’lerin, bütün bunların ekarte edilmesi için bundan ulvi bir fırsat olamaz.

Enver Paşa Almanya’ya “kaçar” gibi yapar. Haber gönderir; “ben dönünceye kadar infaz ertelensin.”

Talat Paşa astıracağını astırır; kalanı sürgün eder.

“15 Temmuz ve devamına” itirazı olan mı var!

Buyursun.

Kaynak: T.Z. Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler, c.III, s. 225.