Hayat ağacı

Tarih “tarafsız”dır
Hüseyin Hasançebi