Dünya

Suriye Irak’ı da düzeltir
Hüseyin Hasançebi